MOŻE SIĘ PRZYDAĆ

Apteka Prywatna
ul. Kilińskiego 4
87-400 Golub-Dobrzyń

Dyżury nocne w dniach 01 – 04 każdego miesiąca

Apteka Osiedlowa
ul. Konopnickiej 12
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 49 19 888
fax: 56 49 19 887

Dyżury nocne w dniach 05 – 09 każdego miesiąca

Apteka „Nowa”
ul. Nowa 10 a
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 683 53 62

Dyżury nocne w dniach 10 – 14 każdego miesiąca 

Apteka „Pod Orłem”
ul. Rynek 5
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 683 25 01

Dyżury nocne w dniach 15-17 każdego miesiąca

Apteka Dobra
Pod Arkadami 4/6
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 472 16 64

Dyżury nocne w dniach 18 - 22 każdego miesiąca

Apteka „Złota”
ul. Mickiewicza 3
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 683 32 28

Dyżury nocne w dniach 23-26 każdego miesiąca

Apteka „Pan Tadeusz”
ul. Szosa Rypińska 30 A
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 682 03 10

Dyżury nocne w dniach 27- do końca każdego miesiąca 

Punkt Apteczny 
Ciechocin
87-408 Ciechocin
tel.  56 683 97 62

Punkt Apteczny 
Radomin
87-404 Radomin; 10, 
tel. 56 683 71 85