MOŻE SIĘ PRZYDAĆ

Bank Pekao S.A.
ul. Plac Tysiąclecia 22a,
87-400 Golub-Dobrzyń,
tel. 56 683 25 04

Bank Spółdzielczy
ul. Rynek 34,
87-400 Golub-Dobrzyń,
tel. 56 683 26 64

PKO BP S.A.
ul. M. Konopnickiej 17,
87-400 Golub-Dobrzyń,
tel. 56 682 29 10

BGŻ
ul. Konopnickiej 3,
87-400 Golub-Dobrzyń

Agencje PKO BP w Golubiu-Dobrzyniu
ul. Kościuszki
ul. Podmurna 4

Bank Spółdzielczy w Grębocin
Oddział w Ciechocinie
87 – 408 Ciechocin
tel. 56 683 77 13
bankomat

Bank Spółdzielczy w Kowalewie Pomorskim
Oddział w Radominie
Radomin 9
87-404 Radomin
tel. 56 683 75 24
bankomat