O G-DOT

 

Zasady przyjmowania nowych członków do Golubsko-Dobrzyńskiej Organizacji Turystycznej.

  1. Do Golubsko-Dobrzyńskiej Organizacji Turystycznej przystąpić może każdy podmiot wymieniony w Rozdziale 3 , § 10 pkt. 1-3 Statutu Golubsko-Dobrzyńskiej Organizacji Turystycznej
  2. Kandydat na członka Organizacji występuje z pisemnym wnioskiem o przyjęcie do Zarządu Organizacji
  3. Kandydat niebędący osobą fizyczną reprezentowani są poprzez swoich przedstawicieli. Każdego członka reprezentuje jeden przedstawiciel.

 

Pobierz deklarację przystąpienia do Golubsko-Dobrzyńskiej Organizacji Turystycznej

 Deklaracja dla osób prawnych

 Deklaracja dla osób fizycznych