O G-DOT

STATUT STOWARZYSZENIA
„GOLUBSKO-DOBRZYŃSKA  ORGANIZACJA TURYSTYCZNA” 
Tekst jednolity z dnia 11.06.2014 r.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1.

  1. Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna zwana dalej G-DOT jest lokalną organizacją turystyczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej, posiadającą osobowość prawną.
  2. Organizacja może używać skróconej nazwy w brzmieniu „G-DOT”.