Drukuj 

Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna powstała w 2011r. z inicjatywy samorządów, organizacji i przedsiębiorstw związanych z branżą turystyczną oraz osób fizycznych zainteresowanych rozwojem turystyki w powiecie golubsko-dobrzyńskim w ramach unijnego projektu CUSTODES.         

Działamy głównie na rzecz rozwoju turystyki w regionie m.in. poprzez udział w najważniejszych krajowych targach turystycznych, akcje promocyjne i prezentacje prowadzone w Polsce, promocję produktów regionalnych, wydawnictwo folderów i publikacji, organizację lub współorganizację imprez kulturalno-turystycznych, szkolenia, jak również poprzez organizowanie wizyt studyjnych dla dziennikarzy turystycznych i touroperatorów.           

Promujemy na naszym terenie nowoczesne formy turystyki, do jakich zalicza się geocaching i questing.

Na szczególną uwagę zasługują działania dotyczące promocji „Szlaku Świętego Jakuba”, który jest częścią Camino Polaco (Drogi Polskiej) Europejskiego Szlaku Kulturowego.

Działalność Stowarzyszenia, jakim jest Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna przyczynia się do kreowania pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku regionu oraz budowania marki turystycznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.       

Za główny cel działalności stawiamy sobie wspieranie rozwoju turystyki w naszym regionie oraz integrację środowisk zainteresowanych rozwojem turystycznym (samorządu terytorialnego, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz osób, instytucji i organizacji działających w sferze turystyki.

W swojej działalności ściśle współpracujemy z samorządami oraz organizacjami z terenu powiatu a także z organizacjami turystycznymi z całego kraju. Od 2012r. GDOT jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej. W 2013r. za swoją działalność otrzymaliśmy wyróżnienia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „ODKRYWCA 2013” w kategorii Promocja Turystyczna Regionu.