ZOBACZ PRZEŻYJ POCZUJ

Składał się z murów obwodowych, jednotraktowego, piętrowego budynku mieszkalnego o trzech izbach na każdej kondygnacji, oraz innych drewnianych zabudowań mieszkalnych i gospodarczych dostawionych do murów od strony dziedzińca. Pierwotnie dostępu do zamku broniła fosa nawadniana z zanikającego obecnie stawu. Do czasów nam współczesnych zachowała się czytelna ruina w postaci niemal pełnego obwodu murów zewnętrznych do wysokości ok 5-8 metrów, z otworami okiennymi, resztkami detali architektonicznych i wybetonowanym dziedzińcem.

Zamek stoi we wsi Radziki Duże położonej w połowie drogi między Golubiem-Dobrzyniem a Brodnicą, na terenie szkoły (podstawówka i gimnazjum im. Tony'ego Halika), wciśnięty między brzydkie obiekty gospodarcze oraz efektowny, odnowiony gmach szkolny, dawniej dwór Przeciszewskich.